IAIDO

IAIDO – MUSO SHINDEN RYU

Beseda iaido v prevodu pomeni „Pot duševne prisotnosti in takojšnjega odziva oz. reakcije“.

Iaido je veščina mečevanja, pri kateri začutimo sovražen namen namišljenega nasprotnika in se nanj brez obotavljanja odzovemo tako, da izvlečemo meč iz nožnice (saye), naglo napademo, odstranimo kri z rezila in vrnemo meč nazaj v nožnico. Ker se pri iaidu osredotočamo na natančno izvedeno, nadzorovano in tekoče gibanje, ga imenujemo tudi „zen v gibanju“.

Učenje iaida je osnovano na izvajanju kat, ki so zamišljene kot borilne tehnike proti enemu ali več nasprotnikom. Pri izvajanju kat je velika pozornost namenjena natančni izvedbi vsakega giba, drži telesa, osredotočenemu pogledu k namišljenemu nasprotniku ter zbranosti in prisotnosti, ki ju imenujemo zanshin.

Začetniki začnejo vaditi z lesenim mečem (bokken), kasneje pa z nenabrušenim mečem (iaito). Izkušeni učenci na višjih nivojih lahko uporabljajo nabrušen kovinski meč (shinken). Skozi vadbo iaida učenci razvijajo umsko in fizično moč ter popolnost gibanja.

Iaido je v 16. in 17. stoletju na Japonskem razvil Hayashizaki Shigenobu in se je sprva imenoval iaijutsu. Izraz iai-do se je pojavil zaradi splošnega trenda med japonskimi borilnimi veščinami, ki so pripono -jutsu zamenjale z -do, da bi se poudarila filozofska oz. duhovna komponenta veščine.

Obstaja veliko različnih ryu-ha ali iaido šol. Najbolj znane so Muso Shinden Ryu, Muso Jikiden Eishin Ryu, Tamiya Ryu, Hoki Ryu … V našem klubu vadimo Muso Shinden Ryu, ki je ena najbolj razširjenih šol iaida na svetu. Muso Shinden Ryu je v današnji obliki leta 1933 zasnoval Nakayama Hakudo, poznan kot kensei (svetnik meča), ki je dosegel najvišjo stopnjo v borilnih veščinah kendo, iaido in jodo.

Muso Shinden Ryu šola pozna 43 kat, ki se delijo v 3 skupine:

 • Shoden – začetna skupina
 • Chuden – napredna skupina
 • Okuden – mojstrska skupina

Učenci se prvo leto začnejo učiti seitei kate. Poznamo 12 seitei kat, ki jih je zaradi poenotenja učenja in promocije iaida uvedla AJKF (All Japan Kendo Federation). Vse šole iaida pri opravljanju izpitov in na tekmovanjih na mednarodnem nivoju uporabljajo seitei kate.

Poimenovanje seitei kat:

 1. Ippon me – Mae
 2. Nichon me – Ushiro
 3. Sanbon me – Ukenagashi
 4. Yonhon me – Tsuka ate
 5. Gohon me – Kesagiri
 6. Roppon me – Morotezuki
 7. Nanahon me – Sanpogiri
 8. Happon me – Ganmen ate
 9. Kyuhon me – Soetezuki
 10. Juppon me – Shihogiri
 11. Juippon me – Sougiri
 12. Junihon me – Nukiuchi